Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, chấp nhận đầy đủ và sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật này.
Chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và phát triển chính sách bảo mật này để tuyên bố cam kết của mình trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, chấp nhận đầy đủ và sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật này.

Thông tin người dùng cung cấp cho Website Automation
Khách hàng cần đăng ký đầy đủ thông tin khi đặt hàng, đăng ký thành viên:
Họ tên đầy đủ
Số điện thoại
Email chính xác,..
Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh. Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể tự chỉnh sửa được tên trong trang quản lý tài khoản. Nếu cần đổi email đăng nhập hoặc số điện thoại, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và trải qua các bước xác thực.

Bảo vệ và lưu trữ thông tin Người dùng
Website Automation lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

Website Automation thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống.

Website Automation sẽ làm gì với thông tin của Người dùng
Website Automation sử dụng thông tin thu thập từ Người dùng cho các mục đích chung sau:

· Xác định và xác thực tài khoản.
· Cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.
· Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng.
· Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
· Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng.

Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống để.

Người dùng cần làm gì để bảo mật thông tin?
Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm/dịch vụ, Người dùng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Website Automation thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với trước đó.

Người dùng cần phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng Website Automation trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn. Chúng tôi khuyến cáo Người dùng nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

Website Automation có cung cấp thông tin người dùng cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích re-marketing.

Sử dụng Cookies
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của Người dùng từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định.

Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau. Nếu Người dùng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Website Automation.

Thay đổi chính sách bảo mật

Website Automation có quyền thay đổi chính sách bảo mật để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn website. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Với những thay đổi quan trọng trong cách Website Automation thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ email bạn vừa cung cấp cho chúng tôi trong tài khoản, (trừ khi chúng tôi không có địa chỉ email như vậy).

Giải quyết khiếu nại
Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về Website Automation theo các phương thức sau:

Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng 0904060008.
Gửi email đến địa chỉ: cskh@salemall.vn

Đến trực tiếp địa chỉ: Tầng 6, Số 247 Cầu Giấy, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Website Automation sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, Website Automation có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

Website Automation sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Trân trọng!

Chính Sách Bảo Mật